Работа без документи, но не и без права!

Получил/а си твърде малка заплата или не са ти платили?
Можеш да предявиш иск за исплащане на полагащото се възнаграждение.Претърпял/а си трудова злополука или си се разболял/а?
Имаш правo на лечение и изплащане на болнични.

Работодателят не ти дава отпуск?
Имаш правo да изискаш отпуск.

Работил/а си 14 часа, a са ти платили само 8?
Длъжни са да ти заплатят цялото изработено време!

Ще ни намериш тук

Umgebungsplan

ÖGB (Catamaran)
Lounge / Erdgeschoß, Beratungs-Koje
Johann-Böhm-Platz 1
1020 Wien

UNDOK-Journaldienst
Montag, 9.00 Uhr – 12.00 Uhr
Mittwoch, 15.00 Uhr – 18.00 Uhr