Работа без документи, но не и без права!

Получил/а си твърде малка заплата или не са ти платили?
Можеш да предявиш иск за исплащане на полагащото се възнаграждение!

Претърпял/а си трудова злополука или си се разболял/а?
Имаш правo на лечение и изплащане на болнични!

Работодателят не ти дава отпуск?
Имаш правo да изискаш отпуск!

Работил/а си 14 часа, a са ти платили само 8?
Длъжни са да ти заплатят цялото изработено време!

Ще ни намериш тук

Umgebungsplan

ÖGB / Catamaran
Lounge / Erdge­schoß, Beratungs-Koje
Johann-Böhm-Platz 1
1020 Wien

UNDOK-Bera­tung
Montag 9.00–12.00 Uhr
Mitt­woch 15.00–18.00 Uhr