Senin hakların var – burada kalma ve çalışma iznin olmasa bile!

Çalışma ücretini az veya hiç mi ödemediler?
Mah­ke­me yolu ile alabilirsin!

Iş kazası oldu veya hastaydın?
Sağlık bakı­mı­na ve ücretinin devam ödenmesine kan­u­nen hak­kın var!

Hiç iznin yok mu?
Hak­kını arayabilirsin!

14 saat çalıştın – ama sade­ce 8 saat ücretini ödediler?
Paranı eksik vermişler!

Bize bura­da ulaşabilirsin

Umgebungsplan

ÖGB / Catamaran
Lounge / Erd­ge­schoß, Beratungs-Koje
Johann-Böhm-Platz 1
1020 Wien

UNDOK-Bera­tung
Mon­tag 9.00–12.00 Uhr
Mitt­woch 15.00–18.00 Uhr